Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

dr hab. inż. Mariusz Węglarski

Dane z Bazy ekspertów Politechniki Rzeszowskiej:

 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Technologia elektronicznych układów hybrydowych, Technika Radiowej Identyfikacji Obiektów RFID, Technika cyfrowa / mikroprocesorowa

Życiorys naukowy

Baza Ludzie Nauki / Nauka Polska

Informacje w bazie

 

Wykształcenie

► 2021 — stopień naukowy doktora habilitowanego

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dzidzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, nadany przez Radę Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 • temat osiągnięcia habilitacyjnego: cykl powiązanych tematycznie 14 artykułów naukowych opublikowanych w liczących się czasopismach pod wspólną nazwą „Uwarunkowania syntezy autonomicznych półpasywnych identyfikatorów-czujników RFID”

  ⇒ przewodniczący komisji habilitacyjnej:
  prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski (Politechnika Białostocka)

  ⇒ recenzenci: 
  prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz (Politechnika Wrocławska)
  prof. dr hab. inż. Dariusz Jan Kania (Politechnika Śląska w Gliwicach)
  prof. dr hab. inż. Tomasz Chady (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
  prof. dr hab. inż. Andrzej Kos (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

► 2005 — stopień naukowy doktora

 • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, nadany przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej
 • temat rozprawy doktorskiej: „Wyznaczanie cieplnych własności komponentów mikroukładu grubowarstwowego na podstawie identyfikacji dynamicznych zmian pola temperatury”
  ⇒ promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz                   
  ⇒ recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Apanasewicz, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

► 2001 — stopień nauczyciela mianowanego

 • uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych

► 1996 — tytuł magistra inżyniera

 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektryczny, kierunek elektrotechnika, specjalność aparatura elektroniczna
 • temat pracy magisterskiej: „System wieloprocesorowy oparty na magistrali I2C"
  ⇒ promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz

► 1996 — kwalifikacje pedagogiczne

 • Studium Przygotowania Pedagogicznego przy Politechnice Rzeszowskiej
  metodyka przedmiotów elektrycznych i elektronicznych

► 1991 — tytuł technika

 • Technikum Mechaniczno – Elektryczne w Rzeszowie; specjalność radiotechnika i telewizja

Praca zawodowa

► 2019 — zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

► 2006 – 2019 — zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

► 1996 – 2006 — praca na stanowisku asystenta w Zakładzie Układów Elektronicznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej

► 1997 – 2004 — praca na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

► 1995 – 1996 — staż asystencki w Zakładzie Układów Elektronicznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej

Nagrody i wyróżnienia

► 2022 - nagroda zespołowa Rektora Politechniki Rzeszowskiej za wdrożenie patentu pn. "Tekstroniczny identyfikator RFID"

► 2022 - nagroda zespołowa Rektora Politechniki Rzeszowskiej za uzyskanie patentu pn. "Aktywna podłoga oraz spersonalizowany system sterowania wykorzystujący aktywną podłogę"

► 2022 - nagroda zespołowa Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo publikacji pt. "Textronic UHF RFID Transponder"

► 2022 - nagroda zespołowa Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo publikacji pt. "Synthesis of antennas for active glazing unit with photovoltaic modules"

► 2022 - wyróżnienie Ministra Edukacji i Nauki za projekt pn. „Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID”, XV Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2022

► 2021 - nagroda zespołowa Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo publikacji pt. "LTCC Flow Sensor with RFID Interface"

► 2021 - Srebrny Medal w konkursie „Giełda TOP wynalazków”, XIV Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2021

► 2020 - nagroda zespołowa Rektora Politechniki Rzeszowskiej za uzyskanie patentu pn. "Tekstroniczny identyfikator RFID"

► 2020 - nagroda zespołowa Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo publikacji pt. "Factors affecting the synthesis of autonomous sensors with RFID interface"

2019 — Odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki

2017 — Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej za cykl publikacji oraz prace badawczo-rozwojowe na rzecz gospodarki w obszarze techniki antenowej i radiowej identyfikacji obiektów

► 2016 — Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej za cykl publikacji i prace badawczo-rozwojowo-wdrożeniowe w obszarze techniki antenowej i radiowej identyfikacji obiektów RFID

► 2013 — Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej za opracowanie koncepcji i organizację trzech zintegrowanych laboratoriów badawczych EMC, RFID i HYBRID

► 2011 — Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej za prace badawcze w dziedzinie mikro- i nanotechnologii elektronicznych

► 2010 — Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

► 2006 — Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej za uzyskanie stopnia naukowego doktora

► 2007 — III wyróżnienie za prezentację na Sesji Plakatowej XXV Konferencji Naukowo-Technicznej Sekcji Polskiej IMAPS

►1995/1996 — stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej

Działalność dydaktyczna

► prowadzenie zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych z przedmiotów technika mikroprocesorowa, podstawy techniki mikroprocesorowej, systemy mikroprocesorowe, programowalne układy cyfrowe, elektronika w pojazdach samochodowych

► opracowanie i modyfikacja programów nauczania dla prowadzonych przedmiotów

► organizacja i opieka nad laboratorium techniki mikroprocesorowej oraz programowalnych układów cyfrowych

Działalność naukowa

► realizacja prac badawczych w zakresie integracji różnego typu elektronicznych technologii hybrydowych na potrzeby realizacji poszczególnych elementów systemu radiowej identyfikacji obiektów RFID, w szczególności identyfikatorów dedykowanych do nietypowych zastosowań

► autorstwo i współautorstwo wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych

► prezentacja wyników badań naukowych na konferencjach krajowych i zagranicznych

► wykonywanie recenzji prac naukowych

► realizacja prac B+R+W w ramach umów z Partnerami z przemysłu i instytucji naukowych – opracowanie kilku nowatorskich rozwiązań w zakresie systemów radiowej identyfikacji obiektów oraz hybrydowych struktur wielowarstwowych

► współpraca z przemysłem w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych

Działalność organizacyjna

► budowa Laboratorium zintegrowanych mikro- i nanotechnologii hybrydowych w ramach projektu Unii Europejskiej „Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Politechniki Rzeszowskiej", Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.3 „Wspieranie innowacji”, główny wykonawca w ramach Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej

► budowa Laboratorium Technologii Mikro- i Optoelektronicznych oraz Laboratorium Badań Środowiskowych w ramach projektu Unii Europejskiej „Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo – badawczej Politechniki Rzeszowskiej”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1 – „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, główny wykonawca w ramach Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej

► udział w komitetach naukowych i organizacyjnych:

 • 45th International IMAPS Poland Conference 2023
 • 25st International IMAPS Poland Conference & Exhibition 2001
 • VII Konferencji Naukowej Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE 2002
 • 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition 2007

► kilkuletni udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

► organizacja i opieka nad Laboratorium techniki mikroprocesorowej

 

Zainteresowania

► zgłębianie tajników aktywnej rekracji fizycznej — bieganie, pływanie i ...

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję