Publikacje

PUBLIKACJE NAUKOWE

 • 2019
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: Factors affecting the synthesis of autonomous sensors with RFID interface, Sensors, ISSN: 1424-8220, Vol. 19, No. 20, 4392, 2019 (DOI: 10.3390/s19204392)
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: Textronic UHF RFID transponder characteristics and determining the dielectric properties of textile substrates, In: Walczak R., Malecha K. (eds) 13th Conference "Electron Technology" ELTE & 43rd International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland Conference, 4-6 September 2019, Wrocław, Poland, Technical digest, e-ISBN: 978-83-932464-3-4, pp. 137-138, IMAPS Poland Chapter, Kraków, Poland, 2019
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M., Chamera M.: Developing the idea of wire textile RF circuits and antennas fabricated by sewing conductive threads, In: Walczak R., Malecha K. (eds) 13th Conference "Electron Technology" ELTE & 43rd International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland Conference, 4-6 September 2019, Wrocław, Poland, Technical digest, e-ISBN: 978-83-932464-3-4, pp. 125-126, IMAPS Poland Chapter, Kraków, Poland, 2019
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M., Lichoń W.: A Procedure for Validating Impedance Parameters of HF/UHF RFID Transponder Antennas, In: Hanus R., Mazur D., Kreischer C. (eds) Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements. MSM2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, ISBN: 978-3-030-11186-1, Vol. 548, pp. 101-118, Springer, Cham, 2019 (DOI: 10.1007/978-3-030-11187-8_9)
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M., Lichoń W., Pilarz M.: Efficiency Problem of FMCG Identification in HF RFID System with Multiplexed Antennas for Commercial Refrigerator, In: Hanus R., Mazur D., Kreischer C. (eds) Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements. MSM2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, ISBN: 978-3-030-11186-1, Vol. 548, pp. 119-140, Springer, Cham, 2019 (DOI: 10.1007/978-3-030-11187-8_10)
 • 2017
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: Definition, Characteristics and Determining Parameters of Antennas in Terms of Synthesizing the Interrogation Zone in RFID Systems, in Radio Frequency Identification, Crepaldi P. C. and Pimenta T. C. (Ed.), ISBN 978-953-51-3630-9, Chapter 5, pp. 65-119, INTECH, 29 November 2017 (DOI: 10.5772/intechopen.71378)
  • Jankowski-Mihułowicz P., Kawalec D., Węglarski M., Lichoń W.: Using the phased array antenna to increase geometric size of the interrogation zone in a UHF RFID system, Archives of Electrical Engineering, ISSN: 1427-4221, Vol. 66, No. 4, pp. 761-772, 2017 ( DOI: 10.1515/aee-2017-0058)
 • 2016
  • Tomaszewski Grzegorz, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz, Lichoń Wojciech: Inkjet-Printed Flexible RFID Antenna for UHF RFID Transponders, Materials Science-Poland, ISSN 2083-1331, e-ISSN 2083-134X, Vol. 34, No. 4, pp. 760-769, 2016 (DOI: 10.1515/msp-2016-0097)
  • Nowak Damian, Dziedzic Andrzej, Żaluk Zbigniew, Roguszczak Henryk, Węglarski Mariusz: Mechanical properties of SMD interconnections on flexible and rigid substrates, Soldering & Surface Mount Technology, ISSN: 0954-0911, Vol. 28, Iss 1, pp. 27–32, 2016,
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M., Pitera G., Kawalec D., Lichoń W.: Development board of the autonomous semi-passive RFID transponder, Bulletin of The Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 64, No. 3, pp. 647-654, 2016 (DOI: 10.1515/bpasts-2016-0073)
  • Jankowski-Mihułowicz P. (udział procentowy: 70%), Węglarski M. (udział procentowy: 30%): A Method for Measuring the Radiation Pattern of UHF RFID Transponders, Metrology and Measurement Systems, ISSN: 0860-8229, Vol. 23, No. 2, pp. 163-172, 2016. (DOI: 10.1515/mms-2016-0018)
  • Piotr Jankowski-Mihułowicz, Damian Kawalec, Mariusz Węglarski: The Idea of Enhancing Directional Energy Radiation by a Phased Antenna Array in UHF RFID System, International Journal of Electronics and Telecommunications, ISSN 0867-6747, Vol. 62, No. 2, pp. 115-120, 2016. (DOI: 10.1515/eletel-2016-0015)
  • Piotr Jankowski-Mihułowicz, Wojciech Lichoń, Grzegorz Pitera, Mariusz Węglarski: Determination of the Material Relative Permittivity in the UHF Band by Using T and Modified Ring Resonators, International Journal of Electronics and Telecommunications, ISSN 0867-6747, Vol. 62, No. 2, pp. 129-134, 2016 (DOI: 10.1515/eletel-2016-0017)
 • 2015
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: Interrogation Zone Determination in HF RFID Systems with Multiplexed Antennas, Archives of Electrical Engineering, ISSN: 1427-4221, 0004-0746, EISSN 2300-2506, Vol. 64, No. 3, pp. 459-470, 2015 (DOI: 10.2478/aee-2015-0035)
  • Jankowski-Mihułowicz P., Kawalec D., Węglarski M.: Antenna Design for Semi-Passive UHF RFID Transponder with Energy Harvester, Radioengineering, ISSN  1210-2512, Vol. 24, No. 3, pp. 722-728, 2015 (DOI: 10.13164/re.2015.0722)
  • Jankowski-Mihułowicz P., Lichoń W., Węglarski M.: Numerical Model of Directional Radiation Pattern Based on Primary Antenna Parameters, International Journal of Electronics and Telecommunications, ISSN 0867-6747, Vol. 61, No. 2, pp. 191-197, 2015 (DOI: 10.1515/eletel-2015-0025)
  • Jankowski-Mihułowicz P., Tomaszewski G., Węglarski M.: Flexible Antenna Design For HF RFID Semi-Passive Transponder In Ink-Jet Technology, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, No. 4, pp. 1-5, 2015 (DOI:10.15199/48.2015.04.01)
  • Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Węglarski M.: Autonomous sensor with RFID interface, SIGMA-NOT, Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, ISSN: 0033-2089, Vol. 3, pp. 18-22, 2015
  • Jankowski-Mihułowicz P., Kawalec D., Węglarski M.: Synthesis of Omnidirectional Read/Write Device Antenna for UHF RFID System, SIGMA-NOT, Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, ISSN: 0033-2089, Vol. 3, pp. 23-24, 2015
 • 2014
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: Determination of Passive and Semi-Passive Chip Parameters Required for Synthesis of Interrogation Zone in UHF RFID Systems, Elektronika ir Elektrotechnika (Electronics and Electrical Engineering), ISSN: 1392-1215, Vol. 20, No. 9, pp. 65-73, 2014 (http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.20.9.5007)
  • Jankowski-Mihułowicz P., Pitera G., Węglarski M.: „The Impedance Measurement Problem in Antennas for RFID Technique”, Metrology and Measurement Systems, ISSN: 0860-8229, Vol. XXI, No 3, pp. 509-520, 2014 (DOI: 10.2478/mms-2014-0043)
  • Skoczylas M., Kamuda K., Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Węglarski M.: „Autonomous sensor-transponder RFID with supply energy conditioning for object navigation systems”, Proc. SPIE 9291, ISSN: 0277-786X, 13th International Scientific Conference on Optical Sensors and Electronic Sensors, 92910O, August 19, 2014 (DOI: 10.1117/12.2074208)
  • Jankowski-Mihułowicz P., Tomaszewski G., Węglarski M.: „RFID Technique in Remote Control System” („Technika RFID w systemie zdalnego sterowania”); SIGMA-NOT, Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, ISSN: 0033-2089, Vol. 1, pp. 21-23, 2014
  • Jankowski-Mihułowicz P., Lichoń W., Pitera G., Węglarski M.: „Impedance Matching Between Antenna and Chip in RFID Transponder of UHF Band” („Dopasowanie impedancyjne pomiędzy anteną i chipem w identyfikatorze RFID pasma UHF”); Elektronika, ISSN: 0033-2089, Vol. 1, pp. 41-43, 2014
  • Potencki J., Ryczek A., Tomaszewski G., Węglarski M.: Wykorzystanie tuszu testowego do opanowania technik drukarskich oraz wstępnej kalibracji procesu wytwarzania układów elektroniki drukowanej, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, No. 9, 211-216, 2014 (doi:10.12915/pe.2014.09.51)
 • 2013
  • Kalita W., Skoczylas M., Węglarski M.: „The Use of RFID Transponders Equipped with Built-in Sensors in Navigation Systems”, Przegląd Elektrotechniczny, No. 2b, pp. 234-239, 2013, ISSN 0033-2097
  • Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Skoczylas M., Węglarski M.: „Modelling and Design of HF RFID Passive Transponders with Additional Energy Harvester, International Journal of Antennas and Propagation, doi:10.1155/2013/242840, Vol. 2013, Article ID 242840, 10 pages, 2013, ISSN: 1687-5869, e-ISSN: 1687-5877
  • Gotfryd M., Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Pawłowicz B., Węglarski M.: Zagadnienia bezpieczeństwa we współczesnych systemach RFID, Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia (Ed. A.R. Pach, Z. Rau, M. Wągrowski), ISBN 978-83-264-4255-1, Część I, s. 135-165, Wolters Kluwer Polska SA, 2013
 • 2012
  • Holyaka R, HotraZ., Węglarski M., Marusenkova T.: Field Characteristic Of Magnetic Sensors On The Split Hall Structures; SIGMA-NOT, Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, vol. 5, pp. 50-55, 2012
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M. - Wyznaczanie czułości chipu identyfikatora przeznaczonego do pracy w propagacyjnych systemach RFID pasma UHF, (prezentowane na XVIII Międzynarodowym Seminarium Metrologów, Lwów, Ukraina, 2012) Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 58, No. 11, s. 956-958, 2012
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: „Synthesis of Read/Write Device Antenna for HF Proximity Range RFID Systems with Inductive Coupling”, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, vol. 88, N 3a, pp. 70-73, 2012
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: „Determination of 3-Dimentional Interrogation Zone in Anticollision RFID Systems with Inductive Coupling by Using Monte Carlo Method”, Acta Physica Polonica A, ISSN 0587-4246, 121, No. 4, pp. 936-940, 2012
 • 2011
  • Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Węglarski M., Jamróz T.: „Stanowisko pomiarowe parametrów procesu automatycznej identyfikacji RFID w warunkach dynamicznej zmiany lokalizacji obiektu w przestrzeni”, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 57, No. 12, pp. 1473-1476, 2011
  • Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: „Wyznaczanie obszaru poprawnej pracy systemów RFID działających w paśmie UHF”, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 57, No. 12, pp. 1469-1472, 2011
  • Kalita W., Skoczylas M., Węglarski M.: „Robot Navigation System Based on RFID Transponders Integrated with Sensors”, 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics, Szczyrk, Poland 2011, pp. 138-142
 • 2010
  • Węglarski M.: „Dynamiczna metoda wyznaczania właściwości cieplnych materiałów mikroelektronicznych w strukturach hybrydowych”, SIGMA-NOT, Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, vol. 8, pp. 94-100, 2010
  • Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: „Symulacja pola temperatury w grubowarstwowych strukturach czujników gazu”, SIGMA-NOT, Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, vol. 8, pp. 105-110, 2010
  • Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Skoczylas M., Węglarski M.: „Wpływ struktury przestrzennego rozmieszczenia identyfikatorów-czujników RFID na jakość procesu sterowania autonomicznych obiektów” SIGMA-NOT, Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, ISSN: 0033-2089, vol. 51, No. 6, pp. 154-157, 2010
  • Kalita W., Klepacki D., Błąd G., Różak F., Węglarski M.: „Kształtowanie pola temperatury o zróżnicowanych poziomach w strukturach grubowarstwowych” SIGMA-NOT, Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, vol. 8, pp.111-115, 2010
  • Kalita W., Skoczylas M., Węglarski M.: „Application of RFID Transponders Integrated with Sensors in Navigation System of Autonomous Object”, 34th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CPMT Poland Conference, Wrocław, 2010
 • 2008
  • Kalita W., Klepacki D., Węglarski M.: „Simulation of transient thermal states in layered electronic microstructures”, Microelectronics Reliability, vol. 48, pp. 1021–1026, 2008
  • Węglarski M.:„Thermal Diffusivity and Thermal Conductivity Measurement in Thick – Film Microsystems”, 31st International Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE, Budapest, Hungary, pp.139-144, 2008
  • Kalita W., Różak F., Węglarski M.: „High Energy Pulse Generator in Research of Mosaic Heater System”, 31st International Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE, Budapest, Hungary, pp.145-151, 2008
 • 2007
  • Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: „High Energy Pulse Generator in Reliability Researches of Thick-Film Structures”, 30th International Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE, Cluj-Napoca, Romania, pp. 487-492, 2007
  • Błąd G., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: „Reliability of Operation of Single Chip Microprocessor with Watchdog in Thermal Stress Conditions”, 30th International Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE, Cluj-Napoca, Romania, pp. 197-202, 2007
  • Potencki J., Węglarski M., Anderberg C., Kazanowski P.: „Transient Thermal Investigations of Thick-Film Structures”, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn, pp. 499-502, 2007
  • Potencki J., Węglarski M., Andonova A., Kavadarova N.: „Thermal Design of Electronic Assembly by CFD Method Simulations”, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn, pp. 511-514, 2007
  • Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J., Węglarski M.: „Discrete RC model of non-stationary boundary problem of heat exchange in multilayer thick-film microelectronic structures”, 7th International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Elelctronics, MicroTherm, Łódź, pp. 195-200, 2007
  • Węglarski M.: „Determination of thermal properties of thick-film microelectronic components on the basis of identification of non-stationary temperature field changes with electric pulse excitation”, 7th International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Elelctronics, MicroTherm, Łódź, pp. 187-193, 2007
  • Potencki J., Węglarski M., Andonova A., Kavadarova N.: „Thermal investigations of microelectronic structures”, SIGMA-NOT, Elektronika, vol. 12, pp. 29-32, 2007
 • 2006
  • Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Węglarski M.: „Three Dimensional RC Model of Heat Transfer in Thick-Film Multilayer Structure”, 29th International Spring Seminar on Electronic Technology ISSE, St. Marienthal, Germany, pp. 244-247, 2006
  • Błąd G., Klepacki D., Kalita W., Różak F., Smusz R., Węglarski M.: „Modelling of Dynamic Temperature States in Layer Microelectronics Systems”; 29th International Spring Seminar on Electronic Technology ISSE, St. Marienthal, Germany, pp. 248-253, 2006
  • Błąd G., Klepacki D., Kalita W., Różak F, Węglarski M.: „Wyznaczanie ciepła właściwego materiałów składowych warstwowych struktur mikroelektronicznych”, V Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłówko Wschodnie, pp. 289-294, 2006
  • Błąd G., Klepacki D., Kalita W., Różak F, Węglarski M.: „Generator impulsowy w badaniach mikroelektronicznych struktur warstwowych”, V Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłówko Wschodnie, pp. 57-62, 2006
  • Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J., Węglarski M.: „Temperature Field Simulation of Thick-Film Microcircuits Using Electro-Thermal Analogy”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, vol. 2, pp. 1261-1265, 2006
  • Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M. „Dynamic Temperature States in Thick – Film Microelectronics Elements”, Visnik Nacionalnogo Universiteta Lvivska Politechnika, “Elements of Theory and Devices of Electronics”, vol. 569, pp. 82-88, 2006
 • 2005
  • Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: „Temperature Field Simulation of Thick-Film Microcircuits Using Finite Element Method”, 28th International Spring Seminar on Electronic Technology, ISSE, Wiener Neustadt, pp. 124-127, 2005
  • Kalita W., Różak F., Węglarski M.: „Niezawodność pracy systemu mikroprocesorowego z wbudowanym licznikiem czuwającym w warunkach stresu termicznego”, IV Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłówko Wschodnie, 2005
  • Węglarski: „Wyznaczanie cieplnych własności komponentów mikroukładu grubowarstwowego na podstawie identyfikacji dynamicznych zmian pola temperatury”, rozprawa doktorska, (doctoral dissertation) Politechnika Rzeszowska, 2005
 • 2004
  • Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Smusz R., Węglarski M., Wilk J.: „Badania niezawodnościowe rezystorów grubowarstwowych pracujących w reżimie impulsowym”, IX Konferencja Naukowa „Technologia Elektronowa” ELTE, Stare Jabłonki, 2004
  • Błąd G., Klepacki D., Różak F., Smusz R., Węglarski M., Wilk J.: „Pole temperatury powierzchni czujnika gazu z grzejnikami impulsowymi”, IX Konferencja Naukowa „Technologia Elektronowa” ELTE, Stare Jabłonki, 2004
  • Kalita W., Różak F., Smusz R., Węglarski M., Wilk J.: „Identyfikacja dynamicznych stanów temperatury w mikroukładach grubowarstwowych”, IX Konferencja Naukowa „Technologia Elektronowa” ELTE, Stare Jabłonki, 2004
  • Kalita W., Różak F., Szewczyk M., Węglarski M.: „Koncepcja systemu wielopunktowego pomiaru temperatury”, VIII Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE, Wrocław, pp. 263-266, 2004
  • Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: „Systemy grzejne w grubowarstwowych systemach sensorowych”, VIII Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE, Wrocław, pp. 535-538, 2004
  • Niedbała Z., Węglarska D., Węglarski M.: „Modułowe kursy na temat nowoczesnych sensorów”, VIII Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE, Wrocław, pp. 393-396, 2004
  • Kamuda K., Kalita W., Węglarski M.: „Stanowisko badawczo-dydaktyczne do transmisji sygnałów magistralą CAN w obecności zaburzeń zewnętrznych”, III Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Kołobrzeg, vol. II, pp. 605-610, 2004
  • Kalita W., Różak F., Smusz R., Węglarski M., Wilk J.: „Wyznaczanie iloczynu r*cP warstwy rezystywnej rezystora grubowarstwowego na podstawie identyfikacji dynamicznych zmian pola temperatury”, III Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Kołobrzeg, vol. II, pp. 467-472, 2004
  • Kalita W., Różak F., Smusz R., Węglarski M., Wilk J.: „Wyznaczanie energii impulsów mikrosekundowych w badaniach dynamicznych stanów temperatury w mikroukładach grubowarstwowych”, III Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Kołobrzeg, vol. II, pp. 571-576, 2004
  • Różak F., Smusz R., Węglarski M., Wilk J., Wolańczyk F.: „Identyfikacja własności cieplnych rezystorów grubowarstwowych”, XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy SWCiM, Kraków, pp. 721-731, 2004
  • Smusz R., Węglarski M., Wilk J.: „Odpowiedź temperaturowa układu grubowarstwowego na wymuszenie impulsowe”, XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy SWCiM, Kraków, pp. 787-794, 2004
  • Błąd G., Hotra Z., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: „Creation of Temperature Field Using Resistive Thick-Film Heater Systems”, 7th International Symposium on Microelectronic Technology and Microsystems, Lwów, pp. 26-29, 2004
  • Niedbała Z., Węglarski M.: „Nowoczesne sensory i moduły edukacyjne”, SIGMA-NOT, Elektronika, vol. 2, pp. 33-37, 2004
 • 2003
  • Błąd G., Hotra Z., Klepacki D., Potencki J., Węglarski M.: „Heat Transfer Analysis in Thick-film Multilayer Systems Using Electro-Thermal Analogy”, 27th International Conference IMAPS – Poland, Podlesice, pp. 114-117, 2003
  • Niedbała Z., Węglarski M.: „Magistrale czujników i czujniki inteligentne”, Projekt Pilotażowy CZ/PP-134026 „Sensor”, Program Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, 2003
  • Augustyn S., Węglarski M.: „Czujniki temperatury”, Projekt Pilotażowy CZ/PP-134026 „Sensor”, Program Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, 2003
  • Augustyn S., Węglarski M.: „Czujniki poziomu, położenia i odległości”, Projekt Pilotażowy CZ/PP-134026 „Sensor”, Program Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, 2003
 • 2002
  • Cież M., Gandurska J., Grzesiak W., Początek J., Witek K., Kalita W., Węglarski M., Koprowski J.: „High Loaded Thick-Film Resistors on Steel Substrates”, 26th International Conference IMAPS – Poland, Warszawa, pp. 126-129, 2002
 • 2001
  • Kalita W., Węglarski M., Slosarčik S.: „Convection Mechanism of Heat Transfer in Layer Microelectronic Components”, 5th International Symposium MTM, Piteşti, Romania, pp. 50-55, 2001
  • Kalita W., Wałach T., Węglarski M., Piotrowski J., Rzeczkowski M., Paliwoda R., Brudnowski M.: „Ultrafast Measurement of Temp. Changes of Microcircuit Components”, 25th International Conference IMAPS – Poland, Polańczyk, pp. 255-260, 2001
  • Kalita W., Potencki J., Wałach T., Trybus M., Węglarski M.: „Non - Conventional Measurements of Thermal Properties of Selected Microelectronic Components”, 7th International Symposium for Design and Technology of Electronic Modules, Bucharest, pp. 100-105, 2001
  • Kalita W., Węglarski M., Slosarčik S.: „Method of Measurement of Thermal Conductivity of Resistive Layers in Thick – Film Structure”, Journal of Electrical Engineering”, vol. 52, no.11-12, pp. 372-375, 2001
  • Kalita W., Węglarski M.: „Dynamic States of Temperature in Pulse Loaded Thick – Film Resistors”, Electronic Horizon / Slaboproudy Obzor, vol. 58, no. 2-3, pp. 21-24, 2001
 • 2000
  • Kalita W., Węglarski M., Slosarčik S.: „Analysis of Substrate Dimensions on Differentiation of Temperature Field in Hybrid Microcircuits”, Journal of Electrical Engineering/ Elektrotechnicky Casopis, vol. 51, no. 11-12, pp. 307-311, 2000
  • Kalita W., Węglarski M., Slosarčik S.: „Influence of Dynamic Temperature States on Degradation Processes in Thick-film Resistors”, 24th International Conference IMAPS – Poland, Rytro, pp. 187-192, 2000
  • Kalita W., Węglarski M., Slosarčik S.: „Analysis of Temperature Dynamic States in Thick-Film Resistor”, 4th Interantional Symposium on Microelectronic Technologies and Microsystems, Zwickau, pp. 100-105, 2000
  • Kalita W., Węglarski M.: „Model rezystora grubowarstwowego w badaniach dynamicznych stanów temperatury układów hybrydowych”, VII Konferencja. Naukowa „Technologia Elektronowa” ELTE, Polanica Zdrój, pp. 1243-1246, 2000
  • Kalita W., Węglarski M., Zając Kazimierz: „Zastosowanie programowalnych układów logicznych w systemach zdalnego sterowania zespołami napędowymi w sprzęcie gosp. domowego”, SIGMA-NOT, Elektronika, vol. 1, pp. 10-13, 2000
 • 1999
  • Kalita W., Węglarski M., Slosarčik S.: „Influence of Substrate Dimensions on Differentiation of Temperature Field in Hybrid Microcircuits”, 23rd International Conference IMAPS – Poland, Kołobrzeg, pp. 331-336, 1999

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję