Podstrona: Główne zainteresowania naukowe / Wizytówka pracownika PRz

Główne zainteresowania naukowe

Działalność podstawowa

W Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (KSEiT) od lat prowadzone są prace badawcze, związane z syntezą mikroukładów hybrydowych oraz ich wdrażaniem w lokalnych przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego (znaczna część rozpraw habilitacyjnych i doktorskich pracowników dotyczy zagadnień związanych ze strukturami grubowarstwowymi). W tym celu zostało zbudowane profesjonalne laboratorium zintegrowanych mikro- i nanotechnologii elektronicznych HYBRID. Strategia jego rozwoju zakłada możliwość zrealizowania określonej struktury elektronicznej w jednym procesie produkcyjnym łączącym różnorodne metody wytwarzania. Dlatego też, bogate wyposażenie laboratorium pozwala na stosowanie różnych technologii – głównie grubowarstwowej LTCC, lecz także cienkowarstwowej, druku strumieniowego, wielowarstwowej PCB, montażu SMD, BGA, półprzewodnikowych struktur scalonych. Ponadto, dostępność szerokiego spektrum aparatury kontrolno – pomiarowej pozwala na prowadzenie syntezy układów z uwzględnieniem dodatkowych aspektów, tj. analiza pól temperatury, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczna EMC, kontrola parametrów urządzeń optoelektronicznych i światłowodów.

Aktywność badawcza zespołu technologicznego w KSEiT w głównej mierze dotyczy rozwiązań stosowanych w technice RFID i EMC i jest ściśle powiązana z działalnością laboratorium techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID oraz laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Wspólnie realizowane są zadania w zakresie projektowania i wytwarzania struktur identyfikatorów oraz elementów czytników/programatorów, które są dedykowanych do nietypowych warunków aplikacyjnych. Podejmowane są również przedsięwzięcia związane z zastosowaniem technologii druku strumieniowego w procesie prototypowania i wytwarzania zespołów antenowych, układów zasilających i dopasowujących, a także cyfrowych systemów sterujących dla identyfikatorów.

Na bazie wieloletnich doświadczeń zdobytych w ramach współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi prowadzona jest synteza różnego typu urządzeń mikroelektronicznych w strukturach grubowarstwowych LTCC, w tym głównie czujników różnych wielkości fizycznych (czujniki temperatury, gazu i ciśnienia) oraz realizowane są badania związane z termicznymi uwarunkowaniami pracy mikroukładów hybrydowych. Ponadto możliwość wykorzystania technologii cienkowarstwowej pozwala na zintensyfikowanie prac w innych dziedzinach, w tym w obszarze wieloparametrowych sensorów światłowodowych dla różnych wielkości fizycznych i chemicznych oraz własności materiałowych komponentów struktur mikroelektronicznych. W tym zakresie prowadzone są również badania nad wykorzystaniem alternatywnych źródeł zasilania oraz systemów gromadzenia energii.

Główne osiagnięcia

► Realizacja prac badawczych w zakresie integracji technologii elektronicznych na potrzeby wytwarzania wielowarstwowych struktur hybrydowych przeznaczonych do stosowania w rozproszonych sieciach pomiarowych oraz systemach radiowej identyfikacji obiektów RFID, w szczególności identyfikatorów dedykowanych do nietypowych zastosowań

► Realizacja prac B+R+W w ramach umów z Partnerami z przemysłu i instytucji naukowych – opracowanie kilku nowatorskich rozwiązań w zakresie systemów radiowej identyfikacji obiektów oraz elektronicznych struktur hybrydowych

► Autorstwo i współautorstwo wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych; prezentacja wyników badań naukowych na konferencjach krajowych i zagranicznych

► Wykonywanie recenzji prac naukowych

► Budowa Laboratorium zintegrowanych mikro- i nanotechnologii hybrydowych w ramach projektu Unii Europejskiej „Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Politechniki Rzeszowskiej", Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.3 „Wspieranie innowacji”, główny wykonawca w ramach Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej

► Budowa Laboratorium Technologii Mikro- i Optoelektronicznych oraz Laboratorium Badań Środowiskowych w ramach projektu Unii Europejskiej „Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo – badawczej Politechniki Rzeszowskiej”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1 – „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, główny wykonawca w ramach Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej

► Organizacja i opieka nad Laboratorium techniki mikroprocesorowej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję